ฟรี

ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2501โดยนายเพียรศักดิ์ นิสัยสุข ส.ส. จังหวัดสิงห์บุรี
เป็นผู้นำงบประมาณก่อนสร้างของอำเภอพรมบุรีมาก่อสร้างที่อำเภอท่าช้างจึงมีชื่อเรียกว่าโรงเรียนพรมบุรี (วัดโบสถ์) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลวง ผลิโก เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ในสมัยนั้น

ใช้อักษรย่อว่า “ส.ห.12”

           วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2507 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร”ใช้อักษรย่อว่า “ท.ว.” ปีพุทธศักราช 2516 โดยงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จึงย้ายมาสร้างที่วัดถอนสมอ ซึ่งเป็นวัดร้างจนถึงปัจจุบัน และโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร เป็นโรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อแพ เขมังกรวัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และ พระครูคนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน