ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

            

อักษรย่อ 

ท.ว.

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า - สีเหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชมพูพันธ์ทิพย์