ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป 19 พ.ย 64
2 กิจกรรมวันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ทั่วไป 19 พ.ย 64
3 ประชุมลงนามแบบยืนยัน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2564 ทั่วไป 17 พ.ย 64
4 การฉีดวัคซีน Pfizer ครั้งที่ 2 ทั่วไป 5 พ.ย 64
5 นายอำเภอท่าช้าง ติดตามตรวจเยี่ยมการเรียน แบบ on-site ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั่วไป 3 พ.ย 64
6 ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่ ครูชนิตา อยู่สุขขี ทั่วไป 2 พ.ย 64
7 การประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารหลักสูตร ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ทั่วไป 2 พ.ย 64
8 การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 1 พ.ย 64
9 คณะประเมินสถานศึกษาอำเภอท่าช้าง ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ทั่วไป 31 ต.ค. 64
10 ประชุมครูสามัญ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ทั่วไป 22 ต.ค. 64
11 การประชุมปฏิบัติการเขียนร่างข้อตกลง ทั่วไป 18 ต.ค. 64
12 พิธีพระราชทานเพลิงศพโยมมารดาของเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ทั่วไป 18 ต.ค. 64
13 ต้อนรับท่านผู้อำนวยการเชาวลิต บุญอิ่ม ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ทั่วไป 16 ต.ค. 64
14 นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ได้รับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลท่าช้าง ทั่วไป 16 ต.ค. 64
15 วันครู ปี2562 ทั่วไป 16 ม.ค. 63
16 "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ" คำขวัญวันเด็ก "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ทั่วไป 13 ม.ค. 63
17 แนะแนวสัญจร ทั่วไป 13 ม.ค. 63
18 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข(รุ่นที่๔)ประจำปี๒๕๖๒ และขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรษา แก้วเลิศ ทั่วไป 10 ม.ค. 63
19 กิจกรรมวันศริสต์มาสและงานปีใหม่/งานมอมเกียรติบัตร ศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๙/อบรมใบขับขี่ ปลอดภัย ทั่วไป 6 ม.ค. 63
20 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการวัชรพงษ์ แพร่หลาย/ วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก/คณะอำเภอท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียน ทั่วไป 6 ม.ค. 63
21 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งในชุมชนเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ทั่วไป 1 ส.ค. 62