ฟรี

คณะประเมินสถานศึกษาอำเภอท่าช้าง ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 คณะประเมินสถานศึกษา นำโดยนายสมชาย วุฒิชัยกุล นายอำเภอท่าช้าง และคณะประเมิน สำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อำเภอท่าช้าง โดยมี นายเชาวลิต บุญอิ่ม ผู้อำนวนการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารและทีมบริหารให้การต้อนรับและรายงานข้อมูง ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร อาคาร1