ฟรี

ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่ ครูชนิตา อยู่สุขขี

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายวรวุฒิ ชุนหกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กล่าวต้อนรับ