ฟรี

นายอำเภอท่าช้าง ติดตามตรวจเยี่ยมการเรียน แบบ on-site ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายสมชาย   วุฒิชัยกุล  นายอำเภอท่าช้าง  ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งทางโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดเรียนเป็นอย่างดี