ฟรี

ประชุมลงนามแบบยืนยัน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายเชาวลิต บุยอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร พร้อมทีมงานแนะแนวโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารร่วมประชุมกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ค่าเล่าเรียน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร