ฟรี

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ท่านพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการรางวัลคุณภาพ สพฐ.WCSS อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ให้ดกียรติเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Program : TSQP) ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร